Bräkneåns Dalgång

Vi börjar vid havet
Roland Gustavsson vid den gamla eken, inväxt över klippblocket.
 

Efter en åktur längs den vackra Bräknetrampen nådde vi den sagolika tjärnen längre upp i dalgången via den gamla kvarnstigen

 Här fanns en gång en stenbro, och kvarnar utmed forsen  
 

och litet längre upp flyter Bräkneån
så stilla längs strandängar
som hävdats under långa tider

 Birgitta Olsson och Roland Gustavsson hade  båda mycket intressant att berätta